Det vil aldri bli en rettferdig kamp

Forskning sier at ved samsoving vil spebarnet i løpet av sine første uker kunne oppnå optimal utvikling.

En nylig undersøkelse sier at et barns hjerte opplevde 3 ganger mindre stress ved samsoving enn når barnet sov alene, i tillegg til bedre søvnkvalitet.

Forskning sier at kroppskontakt ved samsoving fører til økt produksjon av hormonet oxytocin, som blant annet fremkaller følelser av tilfredshet, reduksjon i angst og følelser av ro og trygghet.

Samsoving

Når det er snakk om søvntrening for å bedre søvn hos barn og forelder, er ofte motsatsen samsoving. Samsoving er i mange tilfeller den metoden som gir best og mest søvn. Allikevel er det ett argument som går igjen; vi foreldre sover ikke like godt ved samsoving, så det er ikke aktuelt.

Mange foreldre ønsker ikke samsove, derfor gjør de heller ikke det.

INGEN barn ønsker å søvntrene. De har ikke noe valg.

Det jeg synes er påfallende, er kontrasten mellom voksen og barn – preferanse og behov.

De voksne har en preferanse som strider imot barnets behov.

Barnet har behov som strider imot de voksnes preferanse.

Hvis vi må velge mellom behov og preferanse? Hva er viktigst?

For de voksne er det utelukket å samsove.

 Barnet…har ikke noe valg.

Satt på spissen. Hvis noen påla alle foreldre å samsove fordi det var i barnets beste interesse, hvordan tror du reaksjonen hadde vært?

Barn er det en selvfølgelighet å søvntrene. Hvis noen hadde snakket om å søvntrene de voksne til å samsove, tviler jeg på at det hadde vært like selvfølgelig.

Behov eller preferanse? Hva er viktigst?

Translate »
120 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap