Utsagn og spørsmål relatert til søvn

Ingen barn er like. Sammenligning vil alltid forverre en allerede usikker situasjon. Du må se ditt barn og finne ut hva akkurat ditt barn trenger av deg. Du kan aldri gjøre noe galt ved å møte ditt barns behov med forståelse, omsorg og respekt. Barnet ditt stoler på at du gjør nettopp dette.

  • hva skal jeg gjøre når barnet mitt gråter etter meg?

At mødre må kjenne på en usikkerhet når barnet gråter etter henne er trist. Her har samfunnet feilet som har lært henne å tvile på egne instinkt. Du skal gå til barnet ditt, HVER gang! Du kan aldri skjemme barnet ditt bort på kjærlighet, omsorg og nærhet! Ser du hvordan barnet roer seg og gråten stilner i armene dine? Kjenner du hvordan mammahjertet ditt varmes opp igjen? Dette skaper et trygt barn og en trygg tilknytning dere i mellom.

  • nå har jeg prøvd en søvnmetode i 4 uker og barnet gråter fortsatt, hva skal jeg gjøre?

Forventninger. Forventningene må alltid samsvare med hva barnet trenger og er klart for. Ingen oppskrift passer for alle barn. Det nytter ikke å presse på med noe som barnet ikke er selvstendig og trygg nok for å håndtere. Barnet har behov, og hvis ikke disse blir ivaretatt, så vil barnet gråte. Legg vekk metodene og se hva DITT barn trenger. Søvntrening ivaretar ikke barnets behov, men presser alle barn inn i samme formel uten sensitive hensyn.

  • barnet mitt klarer ikke finne roen og sovne selv.

Å finne søvnen selv. Dette er det noen barn som klarer (les mer om dette her: https://sarahockwell-smith.com/2014/11/11/the-self-soothing-babies-who-are-not-actually-soothing-themselves-at-all/). Å finne søvnen selv/å roe seg selv er en løgn som er gjentatt så mange ganger at det er blitt sannhet. Å finne søvnen selv er en umulighet for babyer og små barn. Å kunne roe seg selv handler om å kunne regulere følelser, og denne delen av barnets hjerne (den rasjonelle eller analytiske delen) er underutviklet hos små barn. Mange vil argumentere for at de kan lære barnet å finne søvnen selv gjennom søvntrening, mens det i virkeligheten dreier seg om at barnet lærer seg å ikke lenger uttrykke sine behov til mor eller far. Barnet har ikke lært seg å roe seg selv, men å være stille gjennom natten. (Det vil komme et eget innlegg om dette punktet).

  • det er verdt å ta kampen.

Uttrykket «å ta kampen» skulle jeg ønske vi kunne fjerne fra vokabularet. Uttrykket hentyder at å være forelder handler om å kjempe mot barnet. Barnet trenger at dere jobber sammen og at du ivaretar alle behov. Det ligger i ordet «kamp» at barnets behov ikke blir ivaretatt. Er det virkelig verdt det? 

  • barnet er jo bare sint fordi han ikke får det som han vil (i søvnsammenheng).

Nei, barnet er ikke bortskjemt. Barnet verken tester eller manipulerer deg. Barnet prøver å uttrykke sine biologiske behov, på den eneste måten han vet hvordan. Når barnet trenes til søvn og barnet gråter, så er det fordi han prøver å fortelle deg noe. Vær så snill og lytt! Barnet ditt trenger ikke å bli lært å sove, akkurat som han ikke trenger å bli lært hvordan puste, gå eller prate. Barn trenger støtte og trygghet som igjen vil utvikle seg til selvstendighet. Først da, når barnet er blitt selvstendig og trygg nok, vil barnet klare og sovne på egen hånd. Stol på den naturlige utviklingen og ta vare på denne tiden hvor barnet ditt trenger deg helt nær.

 

 

 

 

 

Translate »
31 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap