Forventninger

Forventning.

Det klinger automatisk negativt med en gang jeg hører det. Krav som må leves opp til. Stress. Nederlag. Skuffelse.

Spesielt når det er snakk om forventning og barn er ordet ofte assosiert med press. Barn under press blir stresset og dette er igjen svært uheldig.

 

Når jeg oppdrar barna mine, så er det allikevel med forventning. MEN forventning med individuell og flytende tilpasning, for å hente frem det beste i barnet.

Positiv forventning: Jeg synes selv det er viktig å kunne la barnet strekke seg etter sitt fulle potensiale. Jeg tror det er sunt og viktig for barnet å se at vi som foreldre har tro på dem i form av forventning. Har vi tro på dem, så vil det være essensielt for om de klarer ha tro på seg selv.

Negativ forventning: Gjennom forventninger vi har, påvirker det ubevisst måten vi oppfører oss på. Dette vil være svært uheldig hvis det er snakk om å forventning av uheldig atferd. Hvis vi har lave forventninger til barnet eller forventer at barnet skal oppføre seg/reagere på en gitt måte, så vil ofte din egen fremgangsmåte, metode og oppførsel bli påvirket av dette. Dette skjer gjerne ubevisst, men vil like fullt legge til rette for en selvoppfyllende profeti, hvor du bringer frem i barnet den uheldige oppførselen du i utgangspunktet var redd for. Ikke nødvendigvis fordi barnet selv reagerte naturlig, men fordi profetien blir ytret gjennom ord eller handling og ved jevnlig gjentagelse til slutt vil slå til. Jeg tror at dette punktet er svært sentralt når det kommer til hvordan man håndterer teori og praksis av søskensjalusi og når det gjelder barn som har utvist vedvarende uheldig atferd.

 

Når jeg ser på barna mine, så vet jeg hva jeg kan forvente. Jeg vet hva de har kapasitet til å leve opp til og jeg vet at de vokser av å strekke seg. Jeg respekterer og aksepterer barna foran meg, men hjelper dem samtidig å strekke seg etter å være den beste utgaven av seg selv, ved å vise dem at jeg har tro på dem. Nøkkelen vil være å kontinuerlig justere forventningene etter hva barnet kan klare å leve opp til, og anerkjenne barnets innsats for å bringe frem det beste i seg selv. Konsekvensen jeg ser i mine barn av positiv forventning er barn som alltid strekker seg etter det beste de klarer få til der og da – mer enn det kan jeg aldri forvente!

 

 

Translate »
32 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap