TREDELING I PRAKSIS

Gjennom debatten rundt tredeling av foreldrepermisjon er det en ting som har blitt tydelig – demokratiet stopper i det de folkevalgte har trakket innenfor stortingsdørene.

 Når regjeringen vedtok tredeling av permisjonsordningen ble folkets stemme, retningslinjer og fagfolk overkjørt. Nå når tredelingen skal forsvares tross dette, er det noen argument som går igjen Jeg vil her ta for meg noen av dem for å tydeliggjøre hvordan argumentene blir seende ut i praksis:

 

«Begge foreldre er viktige rollemodeller og viktige for å skape en trygg oppvekst»

 • Det første året har barnet EN primær omsorgsperson som barnet knytter seg til. Dette er i de fleste tilfeller den av foreldrene som har gått svanger, føder og ammer. Det er ikke til barnets beste å få denne personen revet vekk i en alder av 7 måneder.
 • De anbefalte retningslinjene for amming er fullamming til 6 mnd. og delamming til 2 år. Når den ammende mor må tilbake i arbeid ved 7 måneders alder, er det mange barn som enda ikke spiser nok fast føde til å klare seg gjennom en full arbeidsdag.
 • Det er mange mødre som ikke har pumpevennlige bryst, og får da ikke tilbudt barnet morsmelk gjennom arbeidsdagen.
 • Det er mange mødre som har lang reisevei, reisejobb, etc., som gjør at retten til ammefri faller bort.
 • BEGGE foreldre er like viktig, men allikevel har ikke far selvstendig opptjeningsrett til permisjon, og i svært mange tilfeller faller da denne vekk. Og når vi først er inne på likestilling; dette er virkelig et grovt overtramp på likestillingen mellom mor og far.

«Vi øker barnetrygden»

 • Ja, det gjør dere. Dere øker barnetrygden med rett over 80 kroner i måneden. Dere øker også barnehagesatsen med 110 kroner i måneden. Dette vil da utgjøre 30 kroner i minus.

«De som vil følge rådet om fullamming til seks måneder og gradvis innføre fast føde, kan velge 80 prosent lønn og litt flere uker med foreldrepenger»

 • Når det ene alternativet heter 100 prosent lønn og det andre heter 80 prosent lønn og økonomisk ruin for familieøkonomien, så er dette ikke lenger et reelt valg for de fleste av oss – klasseskille.

«Økningen i ulønnet permisjon har ikke sammenheng med den økte fedrekvoten»

 • Dette krever et halvt øye på alle historiene som samles under hash-taggen #permisjonsopprøret2019, for å se alle de mødre som nå tar ulønnet permisjon som en direkte konsekvens av tredelingen.

«Det viktigste med tredelt foreldrepermisjon, er at den ansvarliggjør fedre gjennom den økte pappakvoten, og det gir også en slags trumfkort overfor arbeidsgiver»

 • Til dette som er sakens kjerne for dere, hvor arbeidsgiver er den diskriminerende part, men går fri for noen konsekvens. I stedet for å rette tiltak mot det reelle problemet, lager dere en ordning som dere mener skal fjerne konsekvensen uten å ta hensyn til den bakenforliggende årsak. Hva blir det neste? Skal vi slutte å reparere årsaken til problemet så sant vi kan unngå konsekvensen?

«En Nav-undersøkelse fra 2017 viste at fedre flest ønsket seg lengre pappaperm»

 • Ja, det er klart det er mange fedre som ønsker seg mer tid med barnet sitt, men har dere spurt far om han ønsker dette på bekostning av mor? Har dere spurt far om han ønsker dette på gitt tidspunkt hvor barnet fremdeles er så avhengig av sin primære omsorgsperson og morsmelk som næring?

«Likestilling»

 • Ingen lov kan likestille biologiske ulikheter. Å likestille mor og far under en tredeling av permisjonsordningen undergraver den påkjenning det er for mor å gå svanger, føde og amme.

Dere fratar oss ønsket, glede og ro og bytter det ut med lave fødselstall, bekymring og stress. Dere overkjører de som vet best og argumenterer ignorant og hensynsløst. De fleste politikerne gjemmer seg i skyggene. De som står frem serverer ord som later til å aldri ha hørt spørsmålet. Dere viser en komplett likegyldighet for barnets beste og fører en familiefiendtlig politikk.

Hjertet mitt blør for de barna som blir sendt i barnehagen ved 7 måneders alder, når forskningen viser at det ikke er anbefalt å begynne i barnehage før fylte 2. (Nei, det er ikke alle som har råd til å leve på kontantstøtte og en lønning). Det blør for de mødre som blir tvunget vekk fra sitt barn, som knapt får puste etter alt hun har vært igjennom. Var det noen som spurte barnet om kjønnsroller? For de som vet best hva et spedbarn trenger prøver nytteløst å fortelle dere at i et barns liv så er det stor forskjell på en far og en mor det første leveår, men at barnet trenger de begge på hver sin måte, til riktig tid.

TREDELINGEN ER HENSYNSLØS, den diskriminerer og undergraver mor, den overser barnet og den lager et klasseskille mellom familiene. Tredelingen er i tillegg svært EKSKLUDERENDE da den gjør det umulig for mange familier å få permisjonsordning, rettigheter og retningslinjer til å gå opp i praksis.

Vi trenger VALGFRIHET for å selv kunne tilpasse permisjonsordningen til mor, far og barnets beste.

Å overse biologi i form av fysisk helse og psykiske behov er ikke veien å gå mot et sterkere samfunn.

Translate »
125 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap