Hvem er jeg

Hei!

Så hyggelig at du har funnet veien hit.

Kanskje har du lest et innlegg og er nysgjerrig på hvem som har skrevet ordene du nettopp leste. Det har jeg lyst å fortelle deg litt om nå, sammen med min tanke bak å starte blogg.

Mitt navn er Silje Elisabeth Sagstad Tveito. Jeg er gift og trebarnsmor. Vi bor sammen på Askøy, utenfor Bergen, hvor vi kjøpte hjemmet vårt for 8 år siden. På disse årene har vi fått tre barn og brukt i overkant mye tid på oppussing både ute og inne 😉

For meg har morsrollen vist meg meningen med livet. Den ydmyke følelsen av å ha et liv som vokser på innsiden, og barnet som lærer deg å elske på en måte du aldri før har opplevd. I takt med alt barna mine har lært meg, har også mitt engasjement for barns rett til omsorg og respekt vokst.

Hovedgrunnen til at jeg valgte å starte blogg handlet om hvordan samfunnet i stor grad behandler barn som små voksne. Barn blir født med en underutviklet hjerne og trenger tid, respekt, forståelse og riktige alderstilpassede forventninger.

Barn fortjener en barndom. Barndommen skal ikke være en forberedelse til resten av livet. Jeg synes det er viktig at barndom skal være et mål i seg selv.

Noen av mine hjertesaker er søvn og tilknytningsomsorg.

Søvn skal være trygt og godt. Søvn skal handle om riktige forventninger satt til barnet, i forhold til hva som er normal, biologisk spedbarnsatferd. Barnets behov skal alltid komme først!

Tilknytningsomsorg baserer seg på et menneskesyn hvor alle mennesker er likeverdige.

Tilknytningsomsorg:

  • møte barnets tanker og behov
  • vise respekt, forståelse og empati
  • forsøke å forstå barnet ved å se bak barnets atferd for å kunne møte følelser og behov.
  • respekt for vitenskap
  • la barnet modnes i sitt eget tempo
  • snakke og være på en måte som ikke føles krenkende for barnet
  • sette grenser med respekt og møte eventuelle vanskelige følelser hos barnet
  • tydelige rollemodeller og veiledere
  • relasjonsbevarende tillit for metodevalg

Spørsmål for å best mulig bevare og opprettholde god tilknytning mellom barn og forelder kan se slik ut:

«Hva forsøker barnet fortelle meg?»
«Hva trenger barnet mitt egentlig nå?»
«Hvordan kan jeg sette grenser på en god og klok måte?»
«Hvordan kan vi opprettholde trygghet og nærhet også når ting er vanskelig mellom oss?»
Jeg ønsker å være en stemme for barnet som ikke selv har ord.
Støtte deg som kjenner på klumpen av usikkerhet i magen.
Kjempe for den endringen samfunnet trenger for å ivareta barnets beste.
Vi vil alle gjøre feil, men det viktigste er alltid at vi gjør så godt vi kan og strekker oss etter å bli bedre.
DO THE BEST YOU CAN
UNTIL YOU KNOW BETTER.
THEN WHEN YOU KNOW BETTER,
DO BETTER
– Maya Angelou

Hilsen Silje

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap