Når barnet blir født, har det ett behov; tilknytning.

«Slutt å gråte, det der er ingenting å gråte for».

«Vi blir ikke sinte i dette huset».

«Ikke vær dum».

«Vi snakker ikke om følelser».

Hva er tilknytning?

Tilknytningsomsorg (engelsk attachment parenting) er et begrep skapt av barnelegen William Sears og er basert på prinsippene i tilknytningsteori og utviklingspsykologi. Tilknytning er det sterke, affektive båndet som dannes mellom barn og omsorgsperson. I løpet av de første leveårene (0-3 år) utformes det en indre arbeidsmodell på basis av opplevelser i møte med omsorgspersoner. Foreldre eller andre omsorgspersoner som responderer til barna sine behov (både fysisk og psykisk) på en sensitiv og forutsigbar måte oppfyller også deres behov for å bli hørt og respektert.

Tilknytningsomsorg er en tilnærming basert på omsorg. TiO handler om å åpne seg opp for ditt barns individuelle behov og er en tilnærming og ikke et sett med regler. Prinsippene handler om å respondere og å være sensitiv mot ditt barns behov.

For at barn skal blomstre trenger de å føle seg tilknyttet andre mennesker. Dette kalles en trygg base. Litt forenklet kan man hevde at uten en trygg base bruker barna kreftene sine på å være utrygge i stedet for å utforske verden. De minste barna klarer i utgangspunktet kun å forholde seg til en person de er trygt tilknyttet til, og etter hvert som de modnes vil dette repertoaret øke til å omfatte flere mennesker. Det er disse trygge relasjonene som skaper grobunn for personlig vekst. Dette skaper en del føringer for hvordan man lever med barn.

Tilknytningsomsorg i praksis:

En TiO tilnærming innebærer å både forsøke se barnet innenfra, og forsøke se oss selv utenifra. Dette kan innebære at vi voksne jobber med å være bevisst hvordan vi selv fremstår, og hva vår egen historie og reaksjoner handler om. Dette kan være utfordrende og også innebære at TiO også bidrar til personlig vekst.

 

De 7 prinsippene av TiO, beskrevet av Dr. Sears, er:

 

 1. Nærkontakt og tilknytting mellom barn og foreldrene etter fødsel
 2. Amming
 3. Bæring (som for eksempel med bæresjal)
 4. Samsoving
 5. Forstå og reagere til barnets behov (både fysisk og psykisk), som barnet kommuniserer ved å gråte.
 6. Ikke bruke metoder som feks. «skrikemetoden» til å få barn til å sove.
 7. Balanse, ta vare på deg selv også.

 

I praktisk betydning går dette ut på å møte barnets følelser og behov og å ta disse på alvor. Å være nær når barnet trenger det. Sette seg inn i barnets perspektiv for å forstå situasjonen og håndtere den best mulig. Snakke til barnet med respekt. Anerkjenne og SE barnet for innsats og ikke resultat (unngå skryt som er resultatbasert). Finne løsninger og være på en måte som ikke oppleves krenkende men som ivaretar barnets og den voksnes behov.

I tilknytningsomsorgen er det den relasjonsbevarende tilliten som står i sentrum for alle metodevalg. For de minste barna er dette noen nøkkelmetoder:

 • alltid respondere på gråt
 • mating på barnas signal
 • barnestyrt mattilvenning
 • fysisk nærhet både om dagen og om natten
 • empatisk og ekte kommunikasjon

For eldre barn er dette sentrale element:

 • gjensidig respekt og tillit
 • fredfylt og empatisk kommunikasjon
 • ekte samspill
 • trygge søvnomgivelser
 • naturlige konsekvenser
 • tilknyttet omsorg utenfor hjemmet

I tillegg til alle disse barnesentrerte perspektivene tar også tilknytningsomsorgen hensyn til balansen i familielivet:

 • søskenforhold
 • egenpleie er essensielt
 • parforhold må pleies
 • forhold til ytre familie og samfunn
 • tilknytning og tidsklemma
 • danning av støttende nettverk

Fordeler ved tilknytningsomsorg:

En responderende og sensitiv foreldrestil kan fremme hjernens utvikling hos spedbarn, redusere risikoen for krybbedød, føre til bedre forståelse for barnets mentale og følelsesmessige tilstand, redusere sannsynligheten for atferdsproblemer og fremme sosioemosjonell utvikling, for å nevne noe. Les mer om dette her: https://www.askdrsears.com/topics/parenting/attachment-parenting/7-benefits-ap

Barn uten trygg tilknytning:

Her finnes det to mønstre:

 1. Unnvikende – barnet unngår å vise negative følelser fordi disse ikke er akseptert. Barnet regulerer bort negative følelser og undertrykker dem. Undertrykte følelser vil til slutt komme til overflaten da barnet ikke kan lære seg å regulerer følelser på egen hånd.
 2. Overdrivelse – barn som har utfordringer med følelsesregulering som kommer til uttrykk i form av sinne, liten vilje til å lytte, hjelpeløshet.

Hva er ikke tilknytningsomsorg:

Eksempler på hva som ikke er TiO kan være: skrikekur og belønnningsmetoder. Dette fordi dette dreier seg om atferdsregulering som handler om å korrigere atferd uten hensyn til barnets perspektiv og behov. Tilknytningsomsorg må heller ikke forveksles med fri barneoppdragelse. De voksne bør være tydelige veiledere og gode rollemodeller.

Kilder:

https://www.askdrsears.com/topics/parenting/attachment-parenting

http://www.tilknytningspedagogene.no/tilknytningsbloggen/tilknyttet-oppvekst/146-hva-er-tilknytningsomsorg

https://no.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsomsorg

https://www.barnehage.no/artikler/frykt-kan-ligge-bak-atferdsvansker/428738

 

Translate »
259 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap